Preču atgriešana

ATTEIKUMA TIESĪBAS UN PREČU ATGRIEŠANA

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot

atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un

atgriezt Pārdevējam iegādāto preci.

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas

termiņā.

Pircējs informē Pārdevēju par atgriešanu paziņojot par to rakstiski (e-pastā:

dana@dominaelegans.com) norādot atgriešanas Preču nosaukumu, pasūtījuma numuru,

atgriešanas iemeslu, kā arī Pircēja vārds, uzvārds, bankas rekvizīti. Pircējs Preces nosūta atpakaļ

SIA CHEMI PHARM GROUP uz adresi: Rītausmas 23, Rīga, LV-1058.

 

Preču atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

– atgrieztajai Precei jābūt oriģinālā iepakojumā;

– Preces nedrīkst būt bojātas;

– Preces nav lietotas;

– atpakaļ sūtāmai Precei jābūt tādā pašā stāvoklī kāda tā bija Preci saņemot.

 

Naudas atmaksa par atpakaļ nosūtītajām Precēm tiek veikta vienīgi ar bankas pārskaitījumu uz

Pircēja atgriešanas dokumentā norādīto bankas kontu.

Par Precēm, kuras Pircējs atgriež Pārdevējam ievērojot Lietošanas noteikumos noteikto kārtību,

Pārdevējs piekrīt atmaksāt Pircējam naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit)

kalendāra dienu laikā.

D'DIFFERENCE and D'DIFFERENCE FOR MEN
Produced by
AS Chemi-Pharm
Harju maakond
Saku vald
Tänassilma küla, 76406
Tänassilma tee 11
Estonia EU
E-mail: info@ddifference.com

0